Βαλιτσάκι Αλουμινίου Μεταφοράς Εξοπλισμού (μπορεί να συμπεριληφθεί και εξοπλισμός κατ’ επιλογή)