Απολυμαντικό σαπούνι, προτεινόμενη διαλυτότητα 10:1 για καθαρισμό και προετοιμασία stencil. Περιεχόμενο 500ml