Μοτέρ διπλού πηνίου δουλεμένο στο χέρι, περιγράμματος