Τροφοδοτικό ψηφιακά ελεγχόμενο με μικρουπολογιστή, μνήμη 4 μοτέρ και κύκλου χρήσης, προστασία υπερφόρτωσης, ψηφιακά ρυθμιζόμενη έξοδος 0-18V σε βήματα του 0,1V – Hurricane Power Supply Multi-function:LCD:voltage,speed,duty-cycle,time,amps,stop watch ,Liner/Shader preset status