Απολυμαντικό σαπούνι, προτεινόμενη διαλυτότητα 15:1 για καθαρισμό και προετοιμασία stencil. Περιεχόμενο 1000ml