Ερασιτεχνικό μοτέρ σκιας, διπλού πηνίου 10πλης περιέλιξης