Βασικό τροφοδοτικό 0-18ν 2Α, με αναλογικό βολτομετρο