Απολυμαντικό σαπούνι, προτεινόμενη διαλυτότητα 8:1 για καθαρισμό και προετοιμασία stencil, απο την Ιταλική Arte. Περιεχόμενο 500ml