Μεταλλική βάση 4 μικρών και 3 μεσαίων μελανοδοχείων