Μοτέρ Τριπλού πηνίου 10πλής περιέλιξης, δουλεμένο στο χέρι απο χυτοσίδηρο, σκίασης