Μοτέρ διπλού πηνίου 10πλής περιέλιξης απο χυτοσίδηρο, σκιασης