Μοτέρ διπλού πηνίου δουλεμένο στο χέρι περιγράμματος και σκίασης