Μοτέρ διπλού πηνίου, Shader 10πλής περιέλιξης, δουλεμένο στο χέρι. Sweet spot 6-6.5v