Μοτέρ διπλού πηνίου 10πλής περιέλιξης, δουλεμένο στο χέρι απο χυτοσίδηρο. Set up as a professional liner,Voltage: 6.5 volts (sweet spot)