Μοτέρ διπλού πηνίου δουλεμένο στο χέρι, σκιασης/γεμισματος