Περιστροφικό μοτεράκι υψηλής απόδοσης της Spectra color Lime