Εξειδικευμένο τροφοδοτικό 220ν 2Α με ενδειξεις κυκλου χρησης, φορτίου κ.α.