Προηγμένο τροφοδοτικό 0-16ν 2Α, για μοτεράκια, με οθόνη ενδειξης LΕD