Μοτοράκι ερασιτεχνικής χρήσης 10πλης περιέλιξης για γραμμή και σκία.