Απολυμαντικό σαπούνι χειρουργείου, προτεινόμενη διαλυτότητα 5:1 για καθαρισμό και προετοιμασία stencil, απο την Killer Ink

Green Soap is thick and concentrated, so you will get plenty of use from it. Specially formulated by top chemists in the UK.

Simply dilute it with water (1:5 green soap:water) and you are ready to use. So you’re actually getting 3L worth of green soap! Contains Menthol and Thymol to cleanse and soothe.

Περιεχόμενο 16oz-~500ml