Πεντάλ τροφοδοσίας τύπου διακοπτης on-off

Press your foot down once to click the power supply on and press the foot pedal again to turn the power supply off. Saves you having to keep your foot pressed down on the pedal!